L’increment addicional de les retribucions de 2022 —que es veurà reflectit en la nòmina del novembre del personal empleat públic i el personal de l’escola concertada— deixa la pujada de sou de 2022 (3,5 %) molt lluny de l’IPC interanual (al voltant del 9 %).

Amb la suposada negociació de les meses d'empleats públics, l’única cosa que fa el Govern de les Illes Balears és aplicar al seu personal un increment que marca el Govern de l’estat.

Cal recordar que aquest increment s’aplicarà damunt les minoracions i congelacions que el Govern de les Illes ha aplicat a les retribucions del seu personal durant els anys 2020 i 2021. El Govern de les Illes Balears ha estat pioner en tot l’estat a l’hora de fer una norma amb rang de llei per a minorar les retribucions del seu personal. I aquesta retallada no es recuperarà el 2023. El mateix govern que demana a les empreses privades que facin increments forts per pal·liar l’increment de l’IPC.

Cal reivindicar també que cap govern ha revertit encara la retallada directa del 5 % del sou dels empleats públics feta l’any 2010 pel Govern Zapatero.

Per tot això, l’STEI Intersindical va votar contra les mesures proposades pel Govern. El sindicat es va manifestar indignat perquè els serveis de Comunicació de l’executiu havien convocat la premsa per a escenificar una foto de la signatura d’un acord el text del qual encara no s’havia facilitat als sindicats.